Politechnika Świętokrzyska prowadzi rekrutację kandydatów do szkoły doktorskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika

  • inżynieria lądowa i transport

  • inżynieria mechaniczna

  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka