Skład Rady Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej


Dyrektorzy naukowi dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk
  • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk
  • dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk
  • dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk

Przedstawiciele wskazani przez Rady dyscyplin:

  • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk – Przewodniczący
  • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk
  • dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk
  • prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko

Przedstawiciele wskazani przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów:

  • mgr inż. Krystyna Radoń-Kobus
  • mgr inż. Krzysztof Podosek

Kadencja Rady trwa do 31 stycznia 2025 r.