Szkoła Doktorska w Politechnice Świętokrzyskiej informuje, że w dniach od 7 października do 30 listopada 2023 roku odbędą się posiedzenia komisji do spraw obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów (zgodnie z art. 202 ust. 2 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742), §20 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej (t. j. w Uchwale Senatu Nr 129/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.)

Ocena śródokresowa 2023

Wyniki oceny śródokresowej 2023


Ocena śródokresowa 2022

Wyniki oceny śródokresowej 2022


Ocena śródokresowa 2021

Harmonogram oceny śródokresowej

Wyniki oceny śródokresowej 2021