Zarządzenie Nr 21/24 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 69/19 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom Szkoły Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 22/24 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 4/23 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 33/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 69/19 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom Szkoły Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 69/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom Szkoły Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 86/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 69/19 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom Szkoły Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 69/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom Szkoły Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 70/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników Szkoły Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej