Pierwsze takie Koło Naukowe CODEPRO Space. Jest to przedsięwzięcie powstałe pod patronatem i w ramach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach swojej działalności, skupieni w Kole mali studenci, będą realizowali różne projekty z zakresu tworzenia aplikacji, systemów wbudowanych oraz robotyki w oparciu o popularne platformy sprzętowe takie jak Raspberry Pi oraz Arduino … i nie tylko.
Celem Koła Naukowego „CODEPRO Space” jest popularyzacja nauki i techniki wśród potencjalnych i obecnych studentów Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, jej absolwentów oraz rozwijanie pasji z zakresu automatyki, informatyki i robotyki u młodych przyszłych inżynierów.
Pierwszeństwo w przyjęciu do Grona Członków Koła Naukowego CODEPRO Space DPSk mają studenci i absolwenci zajęć DPŚk oraz uczestnicy zajęć Studium Zdrowia i Sportu DPŚk.
Osoby działające aktywnie w Kole będą miały dostęp do sprzętu oraz robotów, które nie są dostępne dla wszystkich. Będą mogli również aktywnie współdziałać ze starszymi koleżankami i kolegami ze Studenckiego Koła Naukowego FUPLA działającego w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Koła Naukowego IMPULS działającego w Katedrze Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz innych Kół Naukowych działających w Politechnice Świętokrzyskiej.
Członkowie Koła będą uczestniczyć także w różnych pokazach, wydarzeniach i konkursach prezentując swoje projekty oraz osiągnięcia Koła.

Zapraszamy do śledzenia działalności oraz  do zapoznania się projektami, które będą realizowane. Koło Naukowe CODEPRO Space to świetna okazja do rozwijania swoich zainteresowań i promocji własnej osoby, jak również do rozwijania umiejętności miękkich. Mamy nadzieję, że Koło Naukowe DPŚk stanie się „kuźnią młodych talentów”, która pomoże wyłaniać najlepszych z najlepszych. 

„Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny.
Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia.“
Albert Einstein

Opiekunowie Koła:

naukowy:

 • poszukiwany 😉

organizacyjni:

 • mgr inż. Agnieszka Duda (Dyrektor DPŚk)
 • mgr inż. Artur Prokop (zaangażowany tato)

 

Członkowie:

 1.   Tymon Brodowski (8 lat)
 2.  Adam Derda (13 lat)
 3. Daniel Dunlea (12 lat)
 4.  Ignacy Dziadowicz (8 lat)
 5. Marceli Franczyk (10 lat) 
 6. Alicja Galiszewska (10 lat)
 7.  Adam Galiszewski (8 lat)
 8.  Kacper Gondek ( 13 lat)
 9.  Martin Grojewski (10 lat)
 10. Filip Grosicki (12 lat)
 11. Miłosz Januchta (12 lat)
 12.  Mateusz Juchniewicz (8 lat)
 13.  Kamil Kobus-Widz (9 lat)
 14.  Bartosz Kocełuch (10 lat)
 15. Jakub Łukasiak (14 lat)
 16. Igor Nawrot (11 lat)
 17. Szymon Prokop (14 lat) – Przewodniczący Koła – pomysłodawca (strona Szymona Codepro)
 18. Karol Skrzyniarz (10 lat)
 19. Filip Statuch (8 lat)
 20. Krystian Stradowski (14 lat) – Zastępca Przewodniczącego

 

Uwaga:

Pierwszeństwo w przyjęciu do Grona Członków Koła Naukowego CODEPRO Space DPSk mają studenci i absolwenci zajęć DPŚk oraz uczestnicy zajęć sportowych Studium Zdrowia i Sportu DPŚk


Statut Koła CODEPRO Space DPŚk

Profil Koła Facebook => Codepro Space


Serdecznie ZAPRASZAMY do współdziałania w ramach Koła,
młodych pasjonatów automatyki, informatyki, robotyki, grafiki i nie tylko.

Chęć przystąpienia do Koła Naukowego CODEPRO Space
można zgłosić WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ

Dodatkowa informacja:
Na podanego w formularzu maila, powinien przyjść (w niedługim czasie po wysłaniu zgłoszenia), automatycznie wygenerowany formularz, zawierający wpisane przez Państwa dane.
Świadczy to, o wpłynięciu danych zgłaszanego dziecka do bazy CODEPRO Space DPŚk.
Zgłoszenie dziecka trafi z LISTY ZGŁOSZENIOWEJ na LISTĘ CZŁONKÓW KOŁA po dostarczeniu KOMPLETÓW DOKUMENTÓW dziecka.
Formularz Rejestracyjny, należy wydrukować, podpisać (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego)

Komplet dokumentów, który należy dostarczyć do Biura DPŚk,
(osobiście lub pocztą) składa się z:
1) Formularza elektronicznego podpisanego własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego (kursanta w przypadku pełnoletności),
2) oświadczenia/zgody na samodzielny powrót dziecka po zajęciach do domu – w przypadku uczestników niepełnoletnich,

Powyższy komplet dokumentów uczestnika, należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu za pomocą poczty e-mail formularza elektronicznego zgłaszanego dziecka.

Adres:
Dziecięca Politechnika Świętokrzyska,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce.
(Budynek B, piętro III, pok. 3.24)

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.