Studia z przyszłością

Studia z przyszłością

Certyfikatem wyróżniane są najlepsze w Polsce kierunki studiów. Wśród laureatów tytularne akredytacje uzyskały studia prowadzone na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk- mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia). Wyróżnienia zostały wręczone laureatom podczas gali finałowej III edycji programu, która odbyła się 9 kwietnia br. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy. Certyfikaty „Studia z Przyszłością” wręczyli wspólnie prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie jakości kształcenia oraz Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową była jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Eksperci badali czy program jest innowacyjny i  czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniali, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów.

Organizatorem merytorycznym Programu „Studia z Przyszłością” jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.