Umowa z budowlańcami

Umowa z budowlańcami

Trzy wydziały Politechniki Świętokrzyskiej zacieśniają współpracę z Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Wczoraj porozumienie o współpracy podpisali Prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor PŚk i Wojciech Płaza, prezes ŚOIIB. Umowa umożliwi organizację praktyk zawodowych studentom z inżynierii środowiska, odnawialnych źródła energii, budownictwa oraz elektrotechniki.

Jak mówi profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor uczelni zacieśnienie współpracy ułatwi absolwentom Politechniki zdobywanie uprawnień potrzebnych do dobrej pracy między innymi w branży budowlanej.

Dziekani wydziałów Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (WIŚGiE), Budownictwa i Architektury (WBiA) oraz Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAiI) zamierzają współpracować z ŚOIIB w zakresie kształtowania planów i programów studiów, organizacji wspólnych wydarzeń naukowych i podnoszenia kwalifikacji pracowników i studentów.