Uroczyste podsumowanie XII edycji Konkursu Student-Wynalazca

Uroczyste podsumowanie XII edycji Konkursu Student-Wynalazca

W dniu 19 września 2022 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji Konkursu Student-Wynalazca połączone z seminarium na temat zarządzania własnością intelektualną. Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy, nagrody rzeczowe, medale z wystawy Geneva Inventions 2022, monety Narodowego Banku Polskiego oraz nagrody specjalne ufundowane przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, a także Rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Uhonorowani zostali również rzecznicy patentowi polskich uczelni. Podczas seminarium referat na temat „Zarządzanie innowacjami w ujęciu systemowym” wygłosił Pan dr hab. inż. Aleksander Gwiazda, prof. PŚ.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki: Pan Wojciech Kondrat – Dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji oraz Pan dr Tomasz Wicha – radca, Pan Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, Pan Tomasz Jamka – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Piotr Kisiel – Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego, Pan Krzysztof Szczerba – Zastępca Dyrektora Oddziału NBP w Kielcach, Pan Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, Pani dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP w latach 2002-2019, Pan dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk – Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej oraz Pan dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz – Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, który wręczył Laureatom Konkursu vouchery uprawniające do udziału w 16. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków – International Warsaw Invention Show IWIS 2022. Uroczystości towarzyszyła również obecność mediów.