Wiśnia bez pestki

Wiśnia bez pestki

Innowacyjne technologie w służbie polskiego rolnictwa. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej pracują nad technologią drylowania wiśni. Urządzenie ma usprawnić produkcję i zminimalizować uszkodzenia owoców. To zupełna nowość na światowych rynkach.

Na razie naukowcy nie chcą zdradzać szczegółów projektu. Wiadomo, że dzięki maszynie pestki zostaną usunięte z owocu przy minimalnym naruszeniu jego struktury. To pozwoli na wykorzystanie wiśni w procesie suszenia czy rodzynkowania. Prace nad projektem nadzoruje dr Łukasz Nowakowski z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Projekt wpisuje się w proces mechanizacji polskiego rolnictwa. Polska jest liderem w produkcji wiśni na rynku europejskim.