Wsparcie przemysłu obronnego

Wsparcie przemysłu obronnego

Politechnika Świętokrzyska będzie współpracować z  Polską Grupą Zbrojeniową. Porozumienie podpisano  w siedzibie Huty Stalowa Wola , jednej ze spółek PGZ.

Do grona ośrodków naukowych współpracujących z  polskim liderem przemysłu i jednym z wiodących koncernów obronnych w Europie dołączyły też: Politechnika Rzeszowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Partnerstwo obejmuje przede wszystkim wspólne prowadzenie prac rozwojowych z zakresu technologii militarnych, związanych zwłaszcza z konstrukcjami i technologiami wykorzystywanymi w innowacyjnych produktach przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP. Uczelnie wyższe jeszcze aktywniej zaangażują się w proces kształcenia specjalistycznych kadr dla polskiego przemysłu obronnego.

Umowa podpisana pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i Politechniką Świętokrzyską dotyczy działań związanych z systemami naprowadzania, dynamiką i sterowaniem obiektami ruchomymi, innowacyjnymi technologiami wytwarzania oraz nowoczesnymi materiałami. Dokument zakłada również, że na bazie potencjału naukowo-badawczego i laboratoryjnego uczelni zostanie utworzone Centrum Badań Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych, które będzie stanowić zaplecze dla spółek obronnych skonsolidowanych w Grupie PGZ.

Jestem przekonany, że zacieśnienie kooperacji pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i światem nauki już w najbliższej przyszłości przyniesie konkretne efekty w postaci niezawodnych, innowacyjnych produktów dla polskich żołnierzy, a także przyczyni się do budowania przewagi konkurencyjnej krajowego przemysłu obronnego – podkreślił Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu PGZ .


W listopadzie zeszłego roku, w ramach współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej nawiązał współpracę z Biurem ds. Innowacji i Nowych Technologii PGZ. Merytoryczne rozmowy dotyczące określonych technologii możliwych do wdrożenia w wojsku skłoniły przedstawicieli PGZ do sformalizowania współpracy. Pracownicy OTT PŚk byli zaangażowani w prace związane z przygotowaniem umowy. Efektem tych działań było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PGZ S.A. a Politechniką Świętokrzyską.