Wszystko o pomiarach

Wszystko o pomiarach

Mobilna wystawa z najnowocześniejszymi rozwiązaniami pomiarowymi dotarła na Politechnikę Świętokrzyską. W samochodzie wystawienniczym studenci i pracownicy uczelni mogli zapoznać sie z pełną ofertą urządzeń Endress+Hauser prezentowaną przez specjalistów. Były multimedialne prezentacje oraz przykłady zastosowania aparatury kontrolno-pomiarowej.

Endress+Hauser jest światowym liderem w dziedzinie aparatury pomiarowej, usług i rozwiązań z zakresu inżynierii procesów przemysłowych.


broszura informacyjna