Wyrównanie szans

Wyrównanie szans

Nowi studenci Politechniki Świętokrzyskiej będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii.

To będzie duże wsparcie dla osób, które czują, że ich poziom wiedzy z przedmiotów ścisłych jest niewystarczający i potrzebuję uzupełnić braki – mówi profesor Artur Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

Zajęcia mają na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia. Mają wyeliminować ewentualne różnice w przygotowaniu do kształcenia na danym kierunku.

Lekcje będą odbywać się od października do grudnia w grupach 25 osobowych, w wymiarze 30 godzin na grupę. Środki na ten cel Uczelnia otrzyma z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wysokość dofinansowania będzie zależała od poziomu rekrutacji