Zasłużony dla regionu

Zasłużony dla regionu

Profesor Wiesław Trąmpczyński, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej, został wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas uroczystej części XXXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz marszałek Andrzej Bętkowski wyróżnili osoby i instytucje, które zasłużyły się dla naszego regionu.

Odznaka ta została ustanowiona przez Sejmik Województwa w 2013 roku. Jest nadawana: osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom, innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego.

W tegorocznej, siódmej edycji uhonorowanych zostało sześć osób fizycznych oraz trzy podmioty. 6 lipca 2021 roku Komisja Odznaki podjęła uchwałę, w której rekomendowała nadanie odznak a 12 lipca marszałek Andrzej Bętkowski formalnie potwierdził ich nadanie.

Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński  – ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu budowy maszyn, mechaniki gruntów, konstrukcji budowlanych i diagnostyki. Jest autorem lub współautorem ponad 160 prac naukowych, kierownikiem i wykonawcą licznych projektów badawczych. Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Od 1996r. związany jest z Politechniką Świętokrzyską, w 2000 roku został rektorem uczelni i pełnił tę funkcję w trzech kolejnych kadencjach. W tym okresie nastąpił nie tylko istotny rozwój naukowy uczelni, ale również rozbudowa jej bazy. Kontynuowane były działania na rzecz rozwoju Politechniki, m.in. projekty „Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego”, „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”, a także organizacja na terenie Politechniki, European Rover Challenge 2019, podkreślająca innowacyjne zdobycze pracowników i studentów uczelni w zakresie budowy robotów mobilnych. Na terenie kampusu powstał również nowoczesny obiekt sportowy.

Źródło: UMWŚ