Nagroda pieniężna lub płatny staż w firmie partnerskiej – to nagrody w organizowanym przez Kielecki Park Technologiczny wraz z Politechniką Świętokrzyską konkursie na najlepszą pracę dyplomową w roku 2017.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali partnerzy – znane w regionie przedsiębiorstwa z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją, które dla autorów najlepszych prac oferują nagrody pieniężne lub płatne staże. – Kilka miesięcy temu Kielecki Park Technologiczny  podpisał porozumienia z Politechniką Świętokrzyską, które było formą zaciśnięcia współpracy. Teraz ta współpraca nabiera tempa – mówi Justyna Lichosik, zastępca dyrektora KPT. Podkreśla, że Park chętnie angażuje się we wsparcie środowiska akademickiego, czego przykładem są organizowane Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. – Pełnimy rolę łącznika pomiędzy światem nauki i biznesem. Zależy nam na tym, by młodzi ludzie zdobywali odpowiednie kompetencje dostosowane do potrzeb przedsiębiorców. Stąd pomysł na zorganizowanie konkursu. Każda z zaangażowanych firm będzie oceniać prace z punktu widzenia praktyka, a tym samym określi stopień przygotowania młodego człowieka do rozpoczęcia drogi zawodowej – kontynuuje Justyna Lichosik.

W konkursie mogą wziąć udział studenci PŚk, wydziałów: Budownictwa i Architektury; Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Mechatroniki i Budowy i Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Chodzi o obronione w roku 2017 prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie z 11 obszarów, takich jak: inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, informatyka, mechatronika, transport, ekonomia, inżynieria produkcji, geodezja i kartografia, budownictwo, architektura.  

Prace w wersjach elektronicznej (na płycie CD) oraz papierowej, z dołączoną recenzją i formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć lub przesłać do 17 listopada br. na adres Akademickiego Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, bud. C, pok. 3.32.

Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej gali, która planowana jest w grudniu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Prezydent Kielc.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.technopark.kielce.pl/pl/aktualnosci/pokaz/1498,konkurs_na_najlepsza_prace_dyplomowa_w_roku_akademickim_20162017