Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja dodatkowa

Wydział Budownictwa i Architektury

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
I stopnia II stopnia
Architektura
Budownictwo 1
Geologia Inżynierska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
I stopnia II stopnia
Elektrotechnika 2
Energetyka
Informatyka 3

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
I stopnia II stopnia
Geodezja i Kartografia
Inżynieria Środowiska 4
Odnawialne Źródła Energii

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
I stopnia II stopnia
Automatyka i Robotyka 5
Inżynieria Bezpieczeństwa **
Mechanika i Budowa Maszyn 6
Transport 7
Wzornictwo Przemysłowe ***

** w programie bezpłatne szkolenie związane z uzyskaniem Certyfikatu F-gazowego kategorii I, wydawanego przez UDT

*** brak egzaminu z rysunku odręcznego na kierunek wzornictwo przemysłowe


Wydział Zarządzana i Modelowania Komputerowego

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
I stopnia II stopnia
Ekonomia
Inżynieria Danych
Logistyka
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8

Specjalności na studiach II stopnia na kierunkach

 • 1 Budownictwo: * budowa dróg * konstrukcje budowlane * mosty (tylko studia stacjonarne) * technologia i organizacja budownictwa
 • 2 Elektrotechnika: * automatyka * elektroenergetyka (tylko studia stacjonarne) * elektronika i telekomunikacja (tylko studia stacjonarne) * elektronika przemysłowa i energoelektronika * komputerowe systemy pomiarowe * przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • 3 Informatyka po studiach inżynierskich: * grafika komputerowa * systemy informacyjne
 • 4 Inżynieria Środowiska: * ogrzewnictwo i wentylacja * sieci i instalacje sanitarne (tylko studia stacjonarne) * zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • 5 Automatyka i Robotyka: * automatyka przemysłowa * sterowanie obiektami mobilnymi
 • 6 Mechanika i Budowa Maszyn: * CAD/CAE (tylko studia stacjonarne) * eksploatacja i logistyka * eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych * inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo * komputerowe wspomaganie wytwarzania * komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe * samochody i ciągniki * uzbrojenie i techniki informatyczne
 • 7 Transport: * logistyka i spedycja * transport samochodowy
 • 8 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: * informatyka w zarządzaniu i modelowaniu (tylko studia stacjonarne) * inżynieria zarządzania * zarządzanie łańcuchem dostaw * zarządzanie przedsiębiorstwem

Wybór specjalności na studiach II stopnia dokonywany w trakcie rekrutacji.

Dane Kontaktowe Komisji Rekrutacyjnych

 • Wydział Budownictwa i Architektury
  (Architektura, Budownictwo, Geologia Inżynierska)
  sekretarz komisji dr inż. Małgorzata Linek (rekrutacja_wbia@tu.kielce.pl), bud. A, pok 2.03, tel. 41-34-24-848

 

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  (Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka)
  sekretarz komisji dr inż. Zbigniew Gawęcki (z.gawecki@tu.kielce.pl), bud. D, pok. 3, tel.: 41-34-24-115, 41-34-24-683

 

 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
  (Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska, Odnawialne Źródła Energii)
  sekretarz komisji dr Małgorzata Widłak (mwidlak@tu.kielce.pl), bud. Energis, pok. 2.19, tel.: 41-34-24-860, 41-34-24-807

 

 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
  (Automatyka i Robotyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Mechanika i Budowa Maszyn, Transport, Wzornictwo Przemysłowe)
  sekretarz komisji dr inż. Robert Kaniowski (kaniowski@tu.kielce.pl), bud. B, pok. 7, tel.: 41-34-24-356, 41-34-24-458

 

 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  (Ekonomia, Inżynieria danych, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
  sekretarz komisji dr Marcin Stępień (mstepien@tu.kielce.pl), bud. C, pok. 20, tel. 41-34-24-301

 

 • Szczegółowych informacji udziela Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
  tel.: 41 34 24 136, 41 34 24 137, 41 34 24 598

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
magistra inżyniera architekta w Politechnice Świętokrzyskiej
są automatycznie uznawane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI z dnia 13.01.2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń.