Rekrutacja na studia II stopnia do 31.03.2017 r.


 

Internetowa rejestracja kandydatów na studia

 

Terminy dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:
17.03.2017, 24.03.2017, 31.03.2017 godz. 1200 – 1400

Dane kontaktowe:

wydział kierunek sekretarz komisji e-mail bud. pok. telefon
(w terminach dyżurów)
WBiA
 • Architektura
 • Budownictwo
 • Geologia Inżynierska
dr inż.
Przemysław Świercz
rekrutacja_wbia@tu.kielce.pl 2.03 41-34-24-848
WEAiI
 • Elektronika
  i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Informatyka
dr inż.
Marek Fijałkowski
m.fijalkowski@tu.kielce.pl 3 41-34-24-115
41-34-24-203
WIŚGiE
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Środowiska
 • Odnawialne Źródła Energii
dr Małgorzata Widłak mwidlak@tu.kielce.pl 2.19 41-34-24-860
41-34-24-807
WMiBM
 • Automatyka i Robotyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Mechanika
  i Budowa Maszyn
 • Transport
 • Wzornictwo Przemysłowe
dr inż.
Robert Kaniowski
kaniowski@tu.kielce.pl 7 41-34-24-356
41-34-24-458
WZiMK
 • Ekonomia
 • Inżynieria danych
 • Logistyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Małgorzata Sztorc msztorc@tu.kielce.pl 20 41-34-24-301


Szczegółowych informacji udziela Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: 41 34 24 136, 41 34 24 137, 41 34 24 598


Szczegółowe zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn w roku akademickim 2016/17

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na kierunek Architektura – rok akademicki 2016/2017

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na kierunek Wzornictwo Przemysłowe – rok akademicki 2016/2017 

Zbiór przykładowych zadań egzaminacyjnych z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek architektura

Zbiór przykładowych zadań egzaminacyjnych z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek wzornictwo przemysłowe

Wybrane prace projektowe i zaliczeniowe wykonywane przez studentów kierunku Wzornictwo Przemysłowe w latach 2014-2016


Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
magistra inżyniera architekta w Politechnice Świętokrzyskiej
są automatycznie uznawane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI z dnia 13.01.2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń.


Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja na studia w semestrze letnim 2016/17

Wydział Kierunek
Stacjonarne Niestacjonarne
II stopnia
WBiA Architektura
Budownictwo 1
WEAiI Elektrotechnika 2
Informatyka 3
WIŚGiE Inżynieria Środowiska 4
WMiBM Automatyka i Robotyka 5
Mechanika i Budowa Maszyn 6
Transport 7
WZiMK
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8

Wybór specjalności na studiach II stopnia dokonywany w trakcie rekrutacji

Specjalności na studiach II stopnia na kierunkach:

 • 1 Budownictwo:
  * budowa dróg
  * konstrukcje budowlane
  * mosty (tylko studia stacjonarne)
  * technologia i organizacja budownictwa
 • 2 Elektrotechnika:
  * automatyka
  * elektroenergetyka (tylko studia stacjonarne)
  * elektronika i telekomunikacja (tylko studia stacjonarne)
  * elektronika przemysłowa i energoelektronika
  * komputerowe systemy pomiarowe
  * przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • 3 Informatyka po studiach inżynierskich:
  * grafika komputerowa
  * systemy informacyjne
 • Inżynieria Środowiska:
  * instalacje i systemy ochrony środowiska (tylko studia stacjonarne)
  * ogrzewnictwo i wentylacja
  * sieci i instalacje sanitarne (tylko studia stacjonarne)
  * zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • 5 Automatyka i Robotyka:
  * automatyka przemysłowa
  * sterowanie obiektami mobilnymi
 • 6 Mechanika i Budowa Maszyn:
  * CAD/CAE (tylko studia stacjonarne)
  * eksploatacja i logistyka
  * eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
  * inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
  * komputerowe wspomaganie wytwarzania
  * komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
  * samochody i ciągniki
  * uzbrojenie i techniki informatyczne
 • 7 Transport:
  * logistyka i spedycja
  * transport samochodowy
 • 8 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:
  * informatyka w zarządzaniu i modelowaniu (tylko studia stacjonarne)
  * inżynieria zarządzania
  * zarządzanie łańcuchem dostaw
  * zarządzanie przedsiębiorstwem