Ogłoszenie list nastąpi zgodnie z harmonogramem rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia

 

Wyniki egzaminu z rysunku na kierunku Architektura – rekrutacja dodatkowa (15.09.2017 r.)

 

Rekrutacja dodatkowa
Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia (18.09.2017 r.)
Architektura
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i Kartografia
Geologia Inżynierska – kierunek nie zostanie uruchomiony
Informatyka
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Danych
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Odnawialne Źródła Energii
Transport
Wzornictwo Przemysłowe
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia niestacjonarne I stopnia

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia (21.07.2017 r.)
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Ekonomia
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i Kartografia
Informatyka
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Środowiska
Logistyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Odnawialne Źródła Energii
Transport
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia stacjonarne II stopnia

 

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia (29.07.2017 r.)
Ekonomia

Studia niestacjonarne II stopnia

 

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia (29.07.2017 r.)
Budownictwo
Ekonomia
Inżynieria Środowiska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Listy kandydatów na pozostałe kierunki zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji dodatkowej.