Ogłoszenie list nastąpi zgodnie z harmonogramem rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia

 

Wyniki egzaminu z rysunku na kierunku Architektura – rekrutacja dodatkowa (15.09.2017 r.)

 

Rekrutacja dodatkowa
Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia (18.09.2017 r.)
Architektura
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i Kartografia
Geologia Inżynierska – kierunek nie zostanie uruchomiony
Informatyka
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Danych
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Odnawialne Źródła Energii
Transport
Wzornictwo Przemysłowe
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia niestacjonarne I stopnia

 

Rekrutacja dodatkowa
Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia (17.10.2017 r.)
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i Kartografia
Informatyka
Inżynieria Bezpieczeństwa – kierunek nie zostanie uruchomiony
Inżynieria Środowiska
Logistyka
Odnawialne Źródła Energii – kierunek nie zostanie uruchomiony
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia stacjonarne II stopnia

 

Rekrutacja dodatkowa
Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia (30.09.2017 r.)
Ekonomia

Studia niestacjonarne II stopnia

 

Rekrutacja dodatkowa
Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia (20.10.2017 r.)
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Informatyka – kierunek nie zostanie uruchomiony
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji