Ogłoszenie list nastąpi zgodnie z harmonogramem rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia

Wyniki egzaminu z rysunku na kierunku Architektura
Rekrutacja podstawowa
 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia
Kierunek Rekrutacja podstawowa
Architektura  
Automatyka i Robotyka  
Budownictwo  
Ekonomia  
Elektronika i Telekomunikacja  
Elektrotechnika  
Energetyka  
Geodezja i Kartografia  
Geologia Inżynierska  
Informatyka  
Inżynieria Bezpieczeństwa  
Inżynieria Danych  
Inżynieria Środowiska  
Logistyka  
Mechanika i Budowa Maszyn  
Odnawialne Źródła Energii  
Transport  
Wzornictwo Przemysłowe  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

Studia niestacjonarne I stopnia

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia
Kierunek Rekrutacja podstawowa
Automatyka i Robotyka  
Budownictwo  
Ekonomia  
Elektronika i Telekomunikacja  
Elektrotechnika  
Energetyka  
Geodezja i Kartografia  
Informatyka  
Inżynieria Bezpieczeństwa  
Inżynieria Środowiska  
Logistyka  
Mechanika i Budowa Maszyn  
Odnawialne Źródła Energii  
Transport  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

Studia stacjonarne II stopnia

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia
Kierunek Rekrutacja podstawowa
Budownictwo  
Ekonomia  

Studia niestacjonarne II stopnia

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia
Kierunek Rekrutacja podstawowa
Automatyka i Robotyka  
Budownictwo  
Ekonomia  
Elektrotechnika  
Informatyka  
Inżynieria Środowiska  
Mechanika i Budowa Maszyn  
Transport  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji