Ogłoszenie list nastąpi zgodnie z harmonogramem rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia

 

Wyniki egzaminu z rysunku na kierunku Architektura

 

Rekrutacja uzupełniająca
Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia (26.07.2017 r.)
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i Kartografia
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Danych
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Odnawialne Źródła Energii
Transport
Wzornictwo Przemysłowe
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Rekrutacja podstawowa
Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia (14.07.2017 r.)
Architektura
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Ekonomia
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i Kartografia
Geologia Inżynierska
Informatyka
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Danych
Inżynieria Środowiska
Logistyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Odnawialne Źródła Energii
Transport
Wzornictwo Przemysłowe
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia niestacjonarne I stopnia

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia (21.07.2017 r.)
Automatyka i Robotyka
Budownictwo
Ekonomia
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i Kartografia
Informatyka
Inżynieria Bezpieczeństwa
Inżynieria Środowiska
Logistyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Odnawialne Źródła Energii
Transport
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia stacjonarne II stopnia

 

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia (29.07.2017 r.)
Ekonomia

Studia niestacjonarne II stopnia

 

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia (29.07.2017 r.)
Budownictwo
Ekonomia
Inżynieria Środowiska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Listy kandydatów na pozostałe kierunki zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji dodatkowej.