Absolwenci na rynku pracy

Absolwenci na rynku pracy

Po studiach chcesz szybko znaleźć pracę i dobrze zarabiać? Badania wskazują, że warto wybrać Politechnikę Świętokrzyską.

Z przeprowadzonej przez uczelnie ankiety wynika, że 94 proc. badanych znalazło pracę w rok po ukończeniu studiów. Zdecydowana większość bo aż 60 procent podjęła zatrudnienie w Kielcach i regionie. Podobnie prezentuje się odsetek ankietowanych, którzy pracują w branży zgodnej lub częściowo zgodnej z wykształceniem. Prawie 70 proc. ankietowanych zatrudniono na stanowisku inżyniera lub specjalisty, a tylko 18% absolwentów nie pracuje w zawodzie.

Osoby z dyplomem Politechniki Świętokrzyskej – w raporcie – uplasowały się też na wysokim miejscu pod względem miesięcznych wynagrodzeń. Prawie 30 procent z nich może liczyć na zarobki w granicach 4,5 tysiąca a ponad 86 proc. absolwentów zatrudnionych jest na umowę o pracę.

Na pytanie czy studia na PŚk dobrze przygotowują do zawodu prawie 65 procent pozytywnie oceniło wiedzę zdobytą na uczelni.