Batalia o uczniów

Batalia o uczniów

Wyścig o uczniów i studentów w Targach Kielce za nami. Swoją ofertę prezentowało ponad 60 szkół z całej Polski. Licea, technika i uczelnie. I to w jednym miejscu. Wszystko po to by wesprzeć młodych ludzi w kreowaniu ścieżki zawodowej.

Wybór zawodu to dla młodego człowieka nie lada wzywanie. Często nie robimy tego świadomie. Ulegamy presji otoczenia, modzie na pewne profesje, albo poddajemy się stereotypom. W konsekwencji wybieramy zawód w którym zamiast się realizować tylko się męczymy, szybko wypalamy i ulegamy frustracji.

Podczas Giełdy Szkół i Uczelni wszyscy prześcigali się w pomysłach, jak przyciągnąć do siebie uczniów. Chcemy w przyszłości mieć pracę, która pozwoli się nam rozwijać – mówili uczniowie, którzy odwiedzili Targi Kielce.

Swoją ofertę prezentowała też Politechnika Świętokrzyska. Na stoisku pracownicy uczelni i studenci prezentowali ofertę kształcenia . Odbył się pokaz druku 3D, można było zobaczyć wystawę prac studentów i absolwentów kierunków architektura i wzornictwo przemysłowe, zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem wykorzystywanym przez współczesnych inżynierów geodetów.

Przedstawiciele kuratorium, Ministerstwa Edukacji Narodowej, szkół wyższych i przedsiębiorców debatowali też nad sytuacją szkolnictwa zawodowego. System szkolnictwa zawodowego nie jest skuteczny. Na rynku brakuje fachowców w wielu branżach. Główną przyczyną takiej sytuacji jest niedopasowanie oferty szkół  do potrzeb rynku pracy i niewystarczające warunki do nauki zawodu, co wpływa na jakość pracowników. Żeby naprawić szkolnictwo zawodowe konieczne jest wspólne działanie wielu instytucji-mówił podczas spotkania kurator oświaty. Kazimierz Mądzik podpisał porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz z uczelniami z naszego województwa. Połączenie sił na różnych płaszczyznach ma sprawić, iż na rynek pracy będą trafiali absolwenci dobrze wykształceni i praktycznie przygotowani do podjęcia zatrudnienia.

Od przyszłego roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza do klas 7 szkół podstawowych nowy przedmiot. To doradztwo zawodowe. Uczniowie będą mieli 10 godzin lekcji poświęconych tej tematyce.  Spotkania ze specjalistami mają pomóc im wybrać dobrą szkołę.