Ciężka praca się opłaca

Ciężka praca się opłaca

Poznaliśmy laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

W gronie wyróżnionych znalazło się pięciu studentów z Politechniki Świętokrzyskiej. O przyznaniu stypendium decydowały wyniki w nauce, osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych, publikacje, sukcesy artystyczne i działalność społeczna. W tym roku Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznał prawie 500 stypendiów studentom.

Rektorzy przedstawili ministrowi 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają po 17 tysięcy złotych.

Stypendia otrzymali: Kamil Borycki (automatyka i robotyka), Szczepan Kostecki, (automatyka i robotyka), Artur Płatek (automatyka i robotyka),  Michał Sokołowski (automatyka i robotyka), Daniel Włodarczyk (automatyka i robotyka).

Wszyscy laureaci to członkowie zespołu łazika marsjańskiego Impuls, który w zeszłym roku zwyciężył w prestiżowych zawodach University Rover Challenge i European Rover Challenge, które odbyły się w USA i w Kielcach.

Więcej tutaj…