Politechnika Świętokrzyska na Radzie Biznesu

Politechnika Świętokrzyska na Radzie Biznesu

Przedstawiciele naszej Uczelni uczestniczyli w dniu 14 stycznia 2020 r. w pierwszym tegorocznym posiedzeniu Rady Biznesu Miasta Kielce. W skład Rady – działającej przy Prezydencie Miasta – wchodzą właściciele i prezesi pond 30 kluczowych kieleckich firm (m.in. branża budowlana, metalowa, informatyczna).

W trakcie spotkania Politechnika Świętokrzyska przedstawiła powstającą na kampusie Uczelni nową infrastrukturę laboratoryjną (projekt „CENWIS”) mającą służyć współpracy z biznesem i realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych.

Pan Rektor Prof. W. Trąmpczyński przedstawił także założenia gospodarcze dla nowoczesnego kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, który powstaje w Kielcach. Politechnika Świętokrzyska jest partnerem w konsorcjum realizującym ten unikalny w skali kraju  projekt.

Wolą władz Uczelni jest systematyczne wzmacnianie roli Politechniki Świętokrzyskiej jako podmiotu istotnie oddziałującego na rozwój regionu i wspierającego proinnowacyjne postawy przedsiębiorców.