Dyplom Roku

Dyplom Roku

Najlepsze prace studentów architektury Politechniki Świętokrzyskiej nagrodzone. Spośród trzydziestu zgłoszonych wyłoniono sześć projektów ,które zdaniem jury zasługują na wyróżnienie.

Nagrodę Prezydenta Miasta Kielce oraz Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Architektów RP zdobyła Karolina Met, za pracę „Płuca Miasta” – eksperymentalny kompleks oczyszczania powietrza w środowisku miejskim Kielc.

„Chciałam stworzyć kompleks, który przywraca w środowisku miejskim równowagę powietrza”-mówi laureatka .

Projekt Karoliny Met, podobnie jak dwa inne, autorstwa Krystiana Ciurkota i Karoliny Huk, zostały zakwalifikowane do II etapu ogólnopolskiego konkursu „Dyplom Roku”. Jego laureatów poznamy 24 maja w Warszawie.

Każdego roku  Politechnika Świętokrzyska prezentuje i nagradza najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu kreowania przestrzeni, które powstały na Wydziale Budownictwa i Architektury. Wystawa projektów jest podsumowaniem doświadczeń zdobytych w procesie nauczania oraz wyobraźni młodych architektów.

Wystawa prac „Dyplom Roku 2018” kierunku Architektura i Urbanistyka

Na Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się coroczna wystawa prac dyplomowych magisterskich studentów kierunku Architektura. Wystawa i wyróżnienia prac dyplomowych są związane z corocznym Konkursem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP im. Zbyszka Zawistowskiego – „Dyplom Roku”. Oprócz nagrody SARP, wybranym pracom przyznawane są nagrody Izby Architektów RP o/Kielce, Prezydenta Miasta Kielce, Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki.

W bieżącym roku jury konkursu składające się z przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów RP, Prezydenta Miasta Kielce i Politechniki Świętokrzyskiej wyróżniło następujące prace:

  1. „Płuca miasta” – eksperymentalny kompleks oczyszczania powietrza w środowisku miejskim Kielc, stud. Karolina Met, opiekun Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

– Nagroda Prezydenta Miasta Kielce

– Nagroda SARP o/Kielce

– praca zakwalifikowana do II etapu konkursu SARP – Dyplom Roku 2019.

  1. Eksperymentalno – proekologiczny zespół zabudowy mieszkaniowej w Rzeszowie, stud. Krystian Ciurkot, opiekun Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

– Nagroda Dziekana WBiA Politechniki Świętokrzyskiej

– praca zakwalifikowana do II etapu konkursu SARP – Dyplom Roku 2019.

  1. Inteligentne budownictwo na przykładzie Centrum Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Żelaznej  w Warszawie, stud. Karolina Huk, opiekun Dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PSk

– Nagroda Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

– praca zakwalifikowana do II etapu konkursu SARP – Dyplom Roku 2019.

  1. Kierunki zrównoważonego rozwoju budynków architektonicznych oraz systemów urbanistycznych z opracowaniem projektu restrukturyzacji TPP w mieście Dnipro Ukraina w ramach eko-kompleksu dla odpoczynku i rekreacji ,  stud. Olha Chypurko, opiekun Prof. dr hab. inż. arch. Viktor Proskuryakov,

– Wyróżnienie Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki WBiA PSk

  1. Centrum profilaktyki i edukacji nowotworowej przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, stud. Anna Kisiel, opiekun Dr hab. inż. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka, prof. PSk

– Wyróżnienie Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki WBiA PSk.