Ekologiczny certyfikat

Ekologiczny certyfikat

Firma SolidWorks Inc. ma wiele certyfikatów, ale jednym najbardziej rzadkich jest certyfikat ze zrównoważonego projektowania (czyli projektowania zgodnie z zasadami ekologii). Nasz student Adam Gaj (4 rok studiów I st., WMiBM) jako szósta osoba w Polsce i jako pierwszy student Politechniki Świętokrzyskiej uzyskał taki certyfikat.

SOLIDWORKS Sustainability zapewnia możliwość oceny oddziaływania projektu na środowisko podczas całego cyklu życia (LCA). Obejmuje różnorodne narzędzia SustainabilityXpress (ocena części, wyszukiwanie alternatywnych materiałów, tablica wpływu na środowisko) z dodatkową możliwością oceny zarówno części jak i złożeń przy wykorzystaniu takich parametrów, jak rodzaj i dystans transportu, energia zużyta przy produkcji oraz zużycie energii podczas użytkowania.