Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

Prof. Jerzy Wawrzeńczyk dołączył do elitarnego grona polskich naukowców. 14 listopada br. odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akt nominacji profesorskiej. Profesor J. Wawrzeńczyk ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Pracę w PŚk rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów w Instytucie Technologii i Organizacji Budownictwa kierowanego wówczas przez prof. Jerzego Piastę. Pracę doktorską oraz habilitację obronił na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Technologii Betonu. Zakres jego działalności od samego początku dotyczy technologii betonu, a zwłaszcza betonów specjalnych i betonów nowej generacji. Główny obszar jego zainteresowań naukowych dotyczy problematyki trwałości konstrukcji betonowych, w tym głównie problematyki mrozoodporności betonów mostowych, drogowych i hydrotechnicznych.

W ramach pracy naukowej prowadzi szeroką współpracę z przedsiębiorstwami. Od kilku lat współpracuje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z największymi firmami budowlanymi realizującymi projekty infrastrukturalne (m.in. drogi A1, S3, S7, S61 i S17) w tym Skanska , Budimex, PORR, Budpol. Kieruje pracami w unikatowych w skali Polski laboratoriach do badań mrozoodporności betonu zgodnie z nowymi normami europejskimi oraz pracownię mikroskopii optycznej do badań struktury porowatości betonów napowietrzonych.

Od trzech kadencji jest członkiem Senatu Politechniki Świętokrzyskiej, a drugą kadencję pełni funkcję prodziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ds. nauki i współpracy zagranicznej. Jest członkiem Rady Naukowej działającej przy GDDKiA oraz Komitetu Trwałości Budowli PZITB.