Europejski Dzień Przemysłu

Europejski Dzień Przemysłu

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego mają przyjemność zaprosić na konferencję
pn. „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki, wsparcie sektora przedsiębiorstw przez Politechnikę Świętokrzyską”,
organizowną w ramach Europejskiego Dnia Przemysłu 2018,
która odbędzie się 21 lutego 2018 r. o godz. 1400 w Głównej Auli Wykładowej,
(budynek za gmachem Rektoratu i Biblioteki Głównej)

Program konferencji:

  • 1330 Rejestracja uczestników / powitalna kawa
  • 1400 Promocja idei inwestowania w badania i rozwój przez świętokrzyskich przedsiębiorców – dr Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
  • 1415 Przemysł szansą dla nauki – prof. Wiesław Trąmpczyński, Rektor PŚk
  • 1430 Rozwój współpracy i synergii pomiędzy sektorem badawczo-naukowym a biznesem na przykładzie projektu „CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” – prof. Barbara Goszczyńska, Prorektor ds. Ogólnych
  • 1445 Możliwości kooperacji nauki i przemysłu na przykładzie bazy laboratoryjnej PŚk
  • 1600 Spotkania branżowe bilateralne