VIII edycja KSW

VIII edycja KSW

Poznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

Nagrodą główną w Konkursie jest możliwość prezentowania przez Laureatów swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.

Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do Konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

W VIII edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Dodatkowo, Komisja Konkursowa przyznała siedem nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.


Laureaci VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Nagrody Główne

Joanna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i współtwórca
prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł za cykl wynalazków dotyczących wydajnej metody syntezy chemicznej mającej na  celu otrzymanie nowych pochodnych flawonoidów.
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano nowe pochodne chalkonu oraz naringeniny – flawonoiduobecnego w owocach cytrusowych i odpowiedzialnego za ich gorzki smak. Związki te zostały poddane wstępnym badaniom biologicznym, które wykazały ich potencjał przeciwnowotworowy oraz przeciwdrobnoustrojowy. Biotransformacje będące alternatywą dla syntezy chemicznej pozwoliły na uzyskanie dihydrochalkonów, które są znane w literaturze naukowej jako alternatywne środki słodzące.

Klaudia Radomska z Politechniki Częstochowskiej wraz z współtwórcami dr inż. Dorotą Klimecką-Tatar, dr hab. Grażyną Pawłowską, prof. PCzza rozwiązania. Kompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej oraz Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej. Opracowany kompozyt dzięki zastosowanym składnikom, stanowi alternatywę dla stosowanych dotychczas drogich magnesów spiekanych. Poza tym, wykorzystanie nieszkodliwego środka spajającego, którym jest biopolimer powoduje uniknięcie niebezpieczeństwa złego wpływu na zdrowie pacjenta. Kompozyt charakteryzuje się dobrymi i trwałymi właściwościami magnetycznymi oraz odpornością na korozję.

Anna Kańtoch z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i współtwórca dr inż. Eliasz Kańtoch za rozwiązanie Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów. Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów, w szczególności służące do wykrywania i sygnalizacji zagrożenia stanu zdrowia i życia człowieka, będącego pacjentem szpitalnym. Wynalazek znajdzie zastosowanie do ochrony zdrowia człowieka na szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach internistycznych oraz geriatrycznych, instytucjach opieki długoterminowej oraz w warunkach domowych ze szczególnym przeznaczeniem dla pacjentów
z otępieniem, chorobami układu krążenia, wielochorobowością oraz niepełnosprawnością (przewlekle leżących, prowadzących fotelowo-łóżkowy tryb życia).

Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórca prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. za rozwiązanie Kijek, zwłaszcza do NordicWalking. Rozwiązanie charakteryzuje specjalna konstrukcja rękojeści, przystosowanej do przechowywania dodatkowych akcesoriów, gdy nie ma potrzeby ich stosowania na danym typie terenu.Efektem zastosowania wzoru użytkowego będzie znacznie sprawniejsze przystosowanie kijków sportowych do warunków na zmiennych trasach oraz zmniejszenie ryzyka braku posiadania lub zgubienia dodatkowych akcesoriów stosowanych dla tego typu kijków.

Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Katarzyna Zielińska z Politechniki Lubelskiej  oraz współtwórcy: Barłomiej Mroczka, Łukasz Kwaśny, dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL za cykl wynalazków: Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach, Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej oraz Układ i Sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC.
Pierwsze rozwiązanie Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach ma za zadanie zapewnić ciągłość zasilania podzespołów trolejbusów, podczas przejazdu przez izolatory (czyli zaniku zasilania). Odbywa się to poprzez krótkotrwałe dołączenie układu baterii i układu przyłączeniowego bezpośrednio do obwodu odbiorczego, przy czym spełniony jest warunek podwójnej izolacji. Takie rozwiązanie zwiększa płynność przejazdu przez izolatory. Drugie rozwiązanie Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej polega na wprowadzeniu do magazynu energii składającego się z nowych baterii, dodatkowego zestawu baterii z wtórnego obiegu (np. z pojazdów elektrycznych), wraz z przekształtnikiem dopasowującym DC/DC. Celem układu, według wynalazku, jest w jak największym stopniu wykorzystanie baterii z wtórnego obiegu, przy jednoczesnym minimalizowaniu przepływów energii z baterii głównej.  Wynalazek ma za zadanie wydłużenie cyklu życia magazynu energii elektrycznej oraz redukcję kosztów budowy magazynu energii. Trzecie  rozwiązanie. Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC łączy układ przekształtnika łączony z generatorem synchronicznym oraz kinetycznym zasobnikiem energii, celem stworzenia stabilnego układu zasilania zdolnego do zapewnienia wystarczającej mocy do zadziałania zabezpieczeń. Podczas zwarcia, przekształtnik chroniony jest przed uszkodzeniem odcinając przepływ prądu. Wynalazek ten znajdzie zastosowanie w mobilnych stacjach awaryjnego zasilania.


Wyróżnienia

1.    Michał Pielka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Układ do monitorowania czynności oddechowych oraz Układ do monitorowania częstotliwości i/lub siły oddechu

Współtwórcy: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

2.    Arkadiusz Wyłupek, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji i wspomagania prowadzenia pojazdu, zwłaszcza samochodowego

Współtwórca: dr inż. Jacek Stanisław Tutak

3.    Zuzanna Bielan, Politechnika Gdańska

Sposób otrzymywania warstwowego fotokatalizatora magnetycznego

Współtwórca: dr inż. Anna Zielińska-Jurek

4.    Przemysław Piasecki, Politechnika Warszawska

Wielowarstwowa struktura szyku antenowego oraz Antena dwupasmowa

Współtwórcy:Gasztold Michał, Żebrowski Michał, Strycharz Jakub

5.    Svitlana Sovinska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Sposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu, o dodatnim ładunku powierzchniowym

oraz

Sposób wytwarzania nanocząstek selenku srebra o modyfikowanej powierzchni

Współtwórca:dr inż. Katarzyna Matras-Postołek


Nagrody specjalne Prezes Urzędu Patentowego RP

1.    Justyna Popławska, Politechnika Białostocka

Wielopozycyjny wózek sportowy z napędem ręcznym

Współtwórca:dr inż. Piotr Borkowski,

2.    Weronika Kruszelnicka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Młyn z płytą międzywalcową oraz Miesiarka śrubowo-kulowa i sposób miesienia ciast średniej i twardej konsystencji

Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP, dr inż. Adam Mroziński,
prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr inż. Józef Sadkiewicz, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP


Nagrody specjalne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

1.    Tomasz Kozior, Politechnika Świętokrzyska

Trzpień Tokarski oraz Uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej

Współtwórca:dr inż. Jerzy Bochnia

2.    Paulina Kostrzewa, Politechnika Świętokrzyska

Zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej

Współtwórca:dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk


Nagroda specjalna Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX

1.    Anna Rył, Politechnika Łódzka

Sposób wytwarzania termowrażliwych żeli chitozanowych przeznaczonych naskafoldy iniekcyjne do hodowli osteoblastów

Współtwórcy: dr hab. Zofia Modrzejewska, dr inż. Piotr Owczarz


Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

1.    Adam Dąbrowski, Politechnika Gdańska

Sposób pomiaru zmienności strumienia ciepła z badanej powierzchni zwłaszcza płaszcza rakiety kosmicznej

Współtwórca: dr inż. Leszek Dąbrowski


Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

1.    Paweł Muszyński, Politechnika Poznańska

Forma wtryskowa

Współtwórca: dr inż. Krzysztof Mrozek


Organizacja VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca i promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych rozwiązań są współfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę w ramach umowy 962/P-DUN/2017.