Innowacje dla zbrojeniówki

Innowacje dla zbrojeniówki

Trzy uczelnie i jeden cel. Rektorzy Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu podpisali w Rzeszowie list intencyjny w sprawie powołania konsorcjum COP – Tradycja, Obronność. Jego celem jest wsparcie przemysłu zbrojeniowego.

Uczelnie chcą współpracować przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wspólnie starać się o pieniądze na duże projekty badawcze.

„W tej chwili przemysł zbrojeniowy się odradza, są ogromne pieniądze, ale też oczekiwania, że polska nauka wspomoże przemysł zbrojeniowy i da innowacyjne rozwiązania”- powiedział na konferencji prasowej rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński.

Absolwenci uczelni z Rzeszowa, Radomia i Kielc już pracują w zakładach zbrojeniowych na terenie dawnego COP-u, mają patenty na dziesiątki nowych rozwiązań. Wspólny cel to nowe technologie dla przemysłu zbrojeniowego. Uczelnie mają konkretne rozwiązania ale potrzebują dużych pieniędzy na ich wdrożenie. A takie pieniądze są dedykowane dla przemysłu zbrojeniowego.

Konsorcjum uczelni COP-Tradycja, Obronność powinno zostać powołane do października.