Kawa z Erasmus+

Kawa z Erasmus+

W dniach 9-11 maja na Politechnice Świętokrzyskiej odbyły się dni informacyjne dot. programu Erasmus+ pod hasłem Kawa z Erasmus+, w czasie których promowany był program wymiany międzynarodowej Erasmus+. W ramach wydarzenia na każdym wydziale, miały miejsce spotkania, podczas których Uczelniany Koordynator programu Erasmus+, mgr Anna Kasztelewicz poprowadziła prezentację, której celem było przybliżenie studentom zasad i warunków uczestnictwa w zagranicznej wymianie studenckiej oraz chęć rozwiania wszelkich wątpliwości, które mogłyby powstrzymywać ich przed uczestnictwem w programie Erasmus+. Jednocześnie, smakując kawy przygotowanej przez profesjonalnego baristę, zainteresowani studenci, w swobodnej atmosferze, mogli porozmawiać z pracownikami działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej oraz byłymi stypendystami programu i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące realizacji wymiany studenckiej.

Mamy nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostały rozwiane i wszyscy przekonali się jakie szanse i możliwości daje program Erasmus+, i tym samym chętnie podejmą decyzje o realizacji części studiów w partnerskich uczelniach zagranicznych lub praktyk zawodowych za granicą.

Pracownicy Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej składają serdeczne podziękowania Władzom uczelni za umożliwienie przeprowadzenie wydarzenia, koordynatorom wydziałowym Erasmus+ za zaangażowanie, a w szczególności studentom za liczną frekwencję i zainteresowanie.