Kielecki Salon Maturzystów

Kielecki Salon Maturzystów

Uczniowie ostatnich klas liceów i techników spotkali się 25 września br. na Kieleckim Salonie Maturzystów Perspektywy 2019. Była to już 13. edycja targów dla kandydatów na studia, przygotowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi, władze regionalne odpowiedzialne za edukację oraz Politechnikę Świętokrzyską.

Wrześniowe spotkanie w Kielcach – tradycyjnie – cieszyło się zainteresowaniem uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych. Na wykłady ekspertów i rozmowy z przedstawicielami różnych uczelni przybyło ok. 5.000 osób planujących dalszą naukę.

Salon był okazją do spotkań z ekspertami odpowiedzialnymi za egzaminy z podstawowych i rozszerzonych przedmiotów maturalnych, pozwala zatem na bezpieczne przygotowanie strategii. Obecność uczelni z Kielc, Warszawy, Lublina, Łodzi, możliwość osobistego odwiedzenie największej uczelni technicznej regionu – Politechniki Świętokrzyskiej – to okazja na poznanie ofert i wymagań oraz perspektyw dla absolwentów poszczególnych uczelni i kierunków studiów.