Kieleckie Dni Informatyki

Kieleckie Dni Informatyki

Warsztaty, dyskusje i test wiedzy – to elementy Kieleckich Dni Informatyki, które w dniach 3 i 4 kwietnia organizują Kielecki Park Technologiczny i Politechnika Świętokrzyska. W tym roku odbędzie się druga, rozszerzona edycja projektu – Kieleckie Dni Informatyki.

Kielecki Park Technologiczny to przede wszystkim miejsce oferujące wsparcie dla firm, zwłaszcza tych na początku biznesowej drogi. Park również rozwija specjalizację informatyczną, między innymi dzięki działającemu w KPT Centrum Kompetencji ICT. Branżę informatyczną reprezentuje dziś większość firm, będących Lokatorami KPT.

Kielecki Park Technologiczny angażuje się w obszary istotne dla regionu świętokrzyskiego. Taką właśnie jest branża informatyczna, obecna dziś praktycznie w każdym aspekcie naszego życia, wspierająca wszystkie dziedziny nauki i biznesu. Bardzo ważne jest dla nas kształcenie specjalistów w tym obszarze. Co więcej, KPT to lider horyzontalnej inteligentnej specjalizacji regionalnej w zakresie IT/ICT, dlatego włączamy się w organizację pierwszej edycji Kieleckich Dni Informatyki. Element rywalizacji w testach, a także interesujące warsztaty i inspirujące spotkania, to z pewnością atrakcyjna propozycja dla uczestników wydarzenia. – mówi Justyna Lichosik, zastępca dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.

Na Politechnice z roku na rok przybywa chętnych do studiowania na kierunku informatyka. Firmy chętnie włączają się w unowocześnianie procesu dydaktycznego, oferują staże i praktyki dla studentów.

Wydarzenie, które organizujemy wspólnie z KPT, przede wszystkim ma ułatwić młodzieży i studentom kontakt z przyszłymi pracodawcami. Chcemy zainteresować absolwentów szkół średnich tematyką związaną z branżą IT oraz zaprezentować możliwości kształcenia na naszej uczelni. Przy ogromnym wsparciu przedsiębiorstw działających w tym sektorze gospodarki wciąż rozwijamy kierunek informatyka.  W zeszłym roku nasi studenci mogli pracować wspólnie z ekspertami z firmy Transition Technologies PSC w ramach jednego z przedmiotów, dzięki współpracy z firmą CISCO sukcesem zakończyło się uruchomienie nowej specjalności Teleinformatyka.  – mówi profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

KDI to dwudniowe wydarzenie z branży informatycznej, bogate w warsztaty, dyskusje i działania o charakterze edukacyjnym. Młodzież z województwa świętokrzyskiego będzie mogła dodatkowo sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz stopień przygotowania do podjęcia pracy w sektorze IT.  W zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad 80 uczniów i 60 studentów z województwa świętokrzyskiego. Oprócz działań edukacyjnych, nie zabraknie również czasu na owocny networking biznesowy dla firm, które zaangażują się w realizację przedsięwzięcia. Wkrótce dostępny będzie wstępny harmonogram wydarzenia.

KDI wsparli partnerzy – znane i cenione z regionie firmy z branży IT. Partnerami platynowymi, którzy ufundują 3 pierwsze nagrody w teście dla studentów są Altar, Transition Technologies PSC.

Złotymi partnerami zostali Infover, który ufunduje nagrody dla 3 najlepszych uczniów,  Producer, który stworzy stronę internetową oraz ITM Code, który zaprojektuje aplikację do sprawdzania testów oraz firma CISCO, która przygotuje warsztaty dla uczniów szkół średnich.

PATRONATY HONOROWE: Wojewoda Świętokrzyski, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce

PATRONATY MEDIALNE: Meloradio, RadioEm, ITV Kielce, Radio Kielce


Tak było rok temu podczas I Świętokrzyskiego Testu z Informatyki: