Konkurs NCBR – Wspólne przedsięwzięcia badawcze z Województwem Śląskim

Konkurs NCBR – Wspólne przedsięwzięcia badawcze z Województwem Śląskim

Konkurs 3/4.1.1/2018 Wspólne przedsięwzięcie z Woj. Śląskim Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne przedsięwzięcie z Woj. Śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem

Dla kogo? Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

 jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) oraz  jedna jednostka naukowa

Na co? badania przemysłowe

Termin naboru wniosków 29 listopada 2018 r. – 28 lutego 2019 r. (do godziny 12:00) Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Dofinansowanie  Poziom dofinansowania: Poziom dofinansowania: 1) dla przedsiębiorstw:  dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych,  dla średniego przedsiębiorcy: 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych,  dla dużego przedsiębiorcy: 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych; 2) dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 500tys. PLN.  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 4 mln PLN. Inne ważne informacje o konkursie  Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim  Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:  50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,  10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.

Sposób składania wniosków Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (link do systemu – aktywny od 29 listopada 2018 r.). Termin oceny wniosków do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków

Dokumentacja konkursowa Link

Budżet konkursu 50 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Zachęcamy do kontaktu w sprawie konkursu w Dziale projektów B+R, Budynek A, pok. 18c

tel. 41/ 34 24 192