Lider XI- Nowy projekt KoMeTe 2021-2023

Lider XI- Nowy projekt KoMeTe 2021-2023

Projekt pt. „Opracowanie nowego rodzaju kompensatorów metalowych oraz technologii ich wytwarzania” Akronim: KoMeTe z Programu LIDER XI NCBiR

Nr umowy: LIDER/44/0164/L-11/19/NCBR/2020

Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 do 1 stycznia 2024

Całkowity koszt realizacji projektu –  1 051 375,01 zł

Wartość dofinansowania projektu   – 1 051 375,01 zł

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kurp

Kompensatory metalowe (mieszkowe oraz soczewkowe) montowane są w przemysłowych instalacjach przesyłowych – rurociągach. Stosowane są głównie do kompensacji odkształceń cieplnych oraz drgań pochodzących od wmontowanej w instalacje armatury przemysłowej. Kompensują deformacje osiowe, lateralne oraz kątowe i w bardzo niewielkim stopniu skrętne. Ze względu na możliwości technologiczne wytwarzania tego typu kompensatorów, najwyższe możliwe robocze ciśnienia pracy dochodzą do 60 bar. Projekt dotyczy opracowania nowego rodzaju kompensatorów metalowych oraz technologii ich wytwarzania. Ze względu na większą grubość ścianki oraz połączenie zalet kompensatora mieszkowego i soczewkowego, będą one mogły pracować przy wyższych ciśnieniach roboczych. Tego typu kompensatory nazwano roboczo: kompensatorami mieszkowosoczewkowymi. Ponadto planuje się opracowanie kompensatorów, które będą przystosowane do kompensacji odkształceń skrętnych. Tego typu kompensatory nazwano roboczo: kompensatory śrubowe.

W tym celu planuje się opracować i przetestować innowacyjną technologię kształtowania laserowego wspomaganego mechanicznie. Szybko obracającą się rura (półfabrykat) będzie podgrzewana lokalnie przez wiązkę laserową. W strefie podgrzewania dojdzie do znacznego, dochodzącego nawet do 10%, spadku granicy plastyczności. Następnie przy użyciu siłownika rura będzie ściskana. Koncepcja opiera się na założeniu, że dojdzie do deformacji (spęczenia) strefy podgrzanej, która na skutek ściskania przyjmie kształt mieszka-soczewki. W analogiczny sposób zostanie wykonany kompensator śrubowy. Gotowe kompensatory zostaną poddane badaniom niszczącym: rozciąganiu, ściskaniu, zmęczeniu, krystalografii. Analiza MES pozwoli na zrozumienie procesu kształtowania oraz określi maksymalne dopuszczalne ciśnienia robocze. Otrzymane kształty, cechujące się najlepszymi właściwościami wytrzymałościowymi i przenoszonymi ciśnieniami roboczymi oraz opracowana technologia ich wytwarzania będą efektem końcowym projektu.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. W bieżącym roku zachęcamy młodych naukowców do aplikowania w konkursie Lider XII- szczegóły tutaj.