Medale, odznaczenia i dyplomy

Medale, odznaczenia i dyplomy

To był bardzo radosny dzień na Politechnice Świętokrzyskiej. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu rektor wspólnie z wojewodą i kuratorem świętokrzyskim wręczyli medale i odznaczenia dla zasłużonych pracowników Uczelni. Tego samego dnia naukowcy odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne a nowi profesorowie listy gratulacyjne.

Promocje doktorskie i habilitacyjne są nie tylko zwieńczeniem ciężkiej pracy naukowców, ale również świadectwem potencjału każdej uczelni – mówił profesor Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

W ubiegłym i obecnym roku akademickim na PŚk wypromowano 11 doktorów oraz 13 doktorów habilitowanych. Jednocześnie w jednostkach zewnętrznych 2 osoby uzyskały stopień doktora, 4 osoby stopień doktora habilitowanego. Tytuł Profesora został nadany 4  nauczycielom akademickim.