Miliony na podniesienie jakości kształcenia

Miliony na podniesienie jakości kształcenia

Nowa jakość kształcenia na Politechnice Świętokrzyskiej. Uczelnia na podniesienie kompetencji studentów i kadry naukowej dostała ponad 9 milionów zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od przyszłego roku w ramach projektu PŚk otworzy dwie nowe specjalności i nowy kierunek studiów.

Automatyka i elektrotechnika przemysłowa ma zachęcić kandydatów do studiowania na uczelni i zwiększyć ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Na rynku pracy widać ogromne zapotrzebowanie na specjalistów tego typu – tłumaczy doktor Robert Kazała z Zakładu Urządzeń i Systemów Automatyki.

Na razie przewidziano 30 miejsc dla chętnych ale wszystko może się zmienić w razie większego zainteresowania studentów. Rekrutacja na nowy kierunek studiów ruszy od nowego roku akademickiego. W ofercie wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn pojawią się też dwie nowe specjalności: eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym oraz automatyka maszyn i procesów. Z projektu skorzystają również pracownicy uczelni. Fundusze pozwolą na nowe szkolenia, nowoczesne metody pracy ze studentami i stworzenie portalu edukacyjnego. Uczelnia poszerzy też ofertę staży dla studentów w wiodących przedsiębiorstwach regionu.


Automatyka i elektrotechnika przemysłowa (WEAiI);

Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować na stanowisku automatyk-elektryk i pokrewnych. Ich wiedza będzie dostosowana do wymagań przedsiębiorstw wykorzystujących zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne, systemy wizyjne, technologie Przemysłu 4.0 oraz Internetu rzeczy. Będą posiadali kompetencje w zakresie: projektowania instalacji elektrycznych maszyn, tworzenia schematów elektrycznych z wykorzystaniem programów CAD, programowania sterowników PLC, tworzenia systemów wizualizacji procesów, integracji systemów sterowania z siecią Internet w ramach koncepcji Przemysłu 4.0. Czas trwania studiów: 7 semestrów. Studia zakończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym na kierunku Transport (WMiBM)

Przygotowanie do zarządzania inteligentną infrastrukturą drogową oraz pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi. Specjalność będzie realizowana na semestrze 5 i semestrze 6. W semestrze 5 będzie realizowany moduł pod nazwą Nowoczesna infrastruktura w transporcie drogowym, natomiast na semestrze 6 pod nazwą Metody eksploatacji i obsługi pojazdów samochodowych.

Automatyka maszyn i procesów na kierunku Automatyka i Robotyka (WMiBM)

Przygotowanie do modelowania maszyn i procesów i stosowania układów sterowania maszyn i procesów. Specjalność będzie realizowana na semestrze 6 i semestrze 7. W semestrze 6 będzie realizowany moduł pod nazwą Podstawy modelowania i projektowania maszyn i procesów, natomiast na semestrze 7 pod nazwą Zastosowania układów sterowania maszyn i procesów.

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej

Okres realizacji: od: 2019-05-01 do: 2023-04-30

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych