Modelowa współpraca 

Modelowa współpraca 

Politechnika Świętokrzyska liderem współpracy nauki z biznesem. Uczelnie doceniono za nową specjalność i pomysł na kreatywne zajęcia.

Teleinformatyka – jedna specjalność, morze możliwości. Chętnych na zajęcia więcej niż miejsc. Komputerowi entuzjaści uczą się projektowania sieci informatycznych, poznają  zagadnienia związane z jej bezpieczeństwem.

Wykładowcy kształcą według najlepszych wzorów. Ich przewodnikiem w świecie informatycznych technologii jest firma CISCO – lider w branży IT. Już niebawem studenci dołączą do grona ich certyfikowanych inżynierów.

To unikatowy w skali kraju program. Władze PŚk liczą, że nowa specjalność przyciągnie w mury uczelni najlepszych z najlepszych.

To modelowy przykład współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem. Starania PŚk doceniło Polskie Towarzystwo Informatyczne. I przyznało uczelni tytuł lidera partnerstwa edukacji i biznesu.  Nagrodę odebrali podczas odbywającego 14 listopada się w Warszawie II Forum Współpracy Edukacji i Biznesu ​- EDUMIXER 2018, Prof. Artur Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki i dr Mirosław Płaza, opiekun nowej specjalności. Ideą konkursu było wyróżnienie najlepszych w Polsce przykładów współpracy pomiędzy uczelniami oraz biznesem w zakresie rozwoju kompetencji niezbędnych w sektorze IT.

Na polskim rynku brakuje ok. 50 tys. specjalistów od IT. Część firm musi rezygnować ze zleceń, bo nie ma ich kto realizować. Specjaliści IT od ręki znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach technologicznych. Są potrzebni w finansach, przemyśle czy placówkach medycznych.

Akademia Cisco na Politechnice Świętokrzyskiej.

Akademia Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) prowadzi swoją działalność jako Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy przy Zakładzie Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Celem działalności Akademii Cisco jest  prowadzenie cyklu szkoleń pod patronatem i przy ścisłej współpracy z firmą Cisco.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza i umiejętności przekazywane są poprzez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów realizowane są liczne zajęcia laboratoryjne (handlabs), które w szczególny sposób kładą nacisk na umiejętność rozwiązywania rzeczywistych problemów sieciowych (Network Troubleshooting).

Program Cisco Networking Academy adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców. Podstawowe szkolenia kierowane są w szczególności do uczniów starszych klas szkól średnich oraz studentów i osób, które dążą  do  zdobycia nowych umiejętności w ramach projektowania, budowy, konfiguracji oraz zarządzania małymi i średnimi sieciami komputerowymi.

Więcej informacji na stronie http://cisco.tu.kielce.pl