Zasłużeni dla wynalazczości

Zasłużeni dla wynalazczości

Politechnika Świętokrzyska w gronie docenionych za wynalazczość. Urząd Patentowy wyróżnił uczelnie za wkład pracy włożony w rozwój polskiej myśli technicznej. Prezes Alicja Adamczak wręczyła na Zamku Królewskim w Warszawie honorowe odznaki prezesa Rady Ministrów „Zasłużeni dla wynalazczości”. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: twórcy, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, instytucje wspierające oraz media.

Uczelnia przez dziesięć ostatnich lat zgłosiła do Urzędu 253 wynalazki i wzory użytkowe i uzyskała 183 patenty.

PŚk od lat promuje też wynalazczość i dorobek polskich studentów. Dzięki konkursowi Student Wynalazca udało się wprowadzić na rynek wiele innowacyjnych pomysłów. W ośmiu dotychczasowych edycjach konkursu zgłoszono 652 rozwiązania. Laureaci zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 16 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych medali oraz 18 nagród specjalnych.

Mija 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Wynalazczość jest podstawą innowacyjnej gospodarki, a rejestrowanie nowych wzorów przemysłowych i znaków towarowych jest wyznacznikiem kreatywności i przedsiębiorczości. Dlatego powołanie Urzędu Patentowego było ważnym krokiem na drodze do ochrony dorobku intelektualnego polskich inżynierów i wynalazców. 

W ciągu 100 lat działalności Urząd Patentowy udzielił ponad 229 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tysięcy wzorów użytkowych, 42 tysiące wzorów przemysłowych, zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli oraz ponad 465 tysięcy znaków towarowych.  

foto. Urząd Patentowy RP