Na odsiecz pacjentom

Na odsiecz pacjentom

Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego z Poznania testują wykorzystanie egzoszkieletów – zewnętrznych mechanicznych urządzeń wspomagających i ułatwiających ruchy ciała. Urządzenie ma służyć do rehabilitacji osób, które maja trudności z poruszaniem się, m.in. dzieci po porażeniu mózgowym.

Serdecznie zapraszamy na platformę www.pionier.tv, na której dostępny jest materiał z cyklu „Rozmowy PIONIERA” zatytułowany „Na odsiecz pacjentom”.

Na odsiecz pacjentom

Projekt „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych”.

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0035/19-00

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne