Nowoczesne technologie dla ochrony zdrowia

Nowoczesne technologie dla ochrony zdrowia

Politechnika Świętokrzyska przystąpiła do Klastra Medycznego MedCluster. W poniedziałek na konferencji prasowej umowę podpisali Prof. Wiesław Trąmpczyński i Andrzej Witek, prezes Stowarzyszenia „Medycyna Polska”.

Obie strony deklarują szeroką współpracę w zakresie przedsięwzięć z sektora medycznego o charakterze naukowo-badawczym, szkoleniowym i inwestycyjnym. W przyszłości możliwe będzie podejmowanie wspólnych działań w celu pozyskania środków unijnych przeznaczonych na finansowanie tego typu przedsięwzięć.

Zawarte porozumienie umożliwi włączenie uczelni w budowę Info-Tech-Med, czyli przestrzeni innowacyjnych inicjatyw biznesowych dla ochrony zdrowia, poszerzenie oferty edukacyjnej z obszaru informatyki medycznej, rozwój badań naukowych pod kątem tworzenia innowacyjnych rozwiązań z obszaru m.in. e-zdrowia.