O aktywności fizycznej

O aktywności fizycznej

W Kielcach analizowano stan wychowania fizycznego w polskich uczelniach. 60 uczestników z 40 uczelni w Polsce zebrało się w Kielcach aby uczestniczyć w seminarium dotyczącego analizy stanu wychowania fizycznego w świetle zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku.

Na seminarium, którego gospodarzem była Politechnika Świętokrzyska a organizatorami: Akademicki Związek Sportowy oraz Komisja ds. WF przy ZG AZS, prezentowali się praktycy w zakresie aktywności fizycznej jak i przedstawiciele wybranych jednostek uczelnianych.

Po powitaniu, którego w imieniu gospodarzy dokonała Prorektor ds. ogólnych dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk w pierwszej części swoje propozycje i rozwiązania w zakresie aktywności fizycznej studentów prezentowali prof. Zbigniew Barabasz i prof. Emil Zadadrko z Uniwersytetu Rzeszowskiego m. in. pokazując platformę studentfit.eu. Wyniki badań prowadzonych na studentach Politechniki Krakowskiej zaprezentował dr Andrzej Bahr. Rozwiązania dotyczące studentów niepełnosprawnych ukazała mgr Maria Pliś z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W drugiej części głos zabrali kierownicy jednostek uczelnianych zajmujących się WF. Wojciech Weiss z Politechniki Poznańskiej i Michał Bernardelli z Szkoły Głównej Handlowej ukazali ciekawe rozwiązania na swoich uczelniach a także zagrożenia związane z wprowadzeniem nowego rozporządzenia. Problemy w zakresie wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w prezentacji przedstawił dr Robert Podstawski. Tomasz Grzybowski z SWFiS Uniwersytet Zielonogórskiego przedstawił zagrożenia w zakresie realizacji zajęć WF na jego uczelni zaś Alicja Wleciał, dyrektor SWFiS Uniwersytet Warszawskiego zaprezentowała aspekty zmian prawnych w kontekście dużych uczelni i problemów z tym związanych. Po prezentacjach rozpoczęła się szeroka dyskusja wśród uczestników seminarium prezentująca głownie zagrożenia i problemy związane z wprowadzeniem rozporządzenia.

Następnie głos zabrała przysłuchująca się całemu seminarium przedstawicielka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Monika Kwiecień-Milland (z-ca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego) wyjaśniając zebranym powody nowelizacji omawianego rozporządzenia oraz zapraszając do dalszej dyskusji w ramach uwag wnoszonych do projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (zwanej potocznie 2.0).

Po podsumowaniu dokonanym przez Sekretarza Generalnego AZS dr Bartłomieja Korpaka zebrani uznali konieczność regularnego spotykania się w tak zacnym gronie w celu omawiania tematyki związanej z wychowaniem fizycznym

Seminarium odbyło się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

Autor. Marek Szlachta


[Best_Wordpress_Gallery id=”213″ gal_title=”2017-06-13 O aktywności fizycznej”]