Patent na sukces

Patent na sukces

Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Świętokrzyska serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium regionalnym pt. „Patent na sukces”. Seminarium odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. w godz. 9.00-15.00 w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.

Seminarium będzie dotyczyć szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.  Jego celem jest przybliżenie zagadnień ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach.

Eksperci w przystępny sposób przedstawią m. in. zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

Seminarium adresowane jest w szczególności do przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i otoczenia biznesu, studentów oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym.
Ogromnym atutem tego wydarzenia będzie wspólne uczestnictwo różnorodnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i postępowania przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP).


Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w seminarium!