Pierwsza Rada Uczelni

Pierwsza Rada Uczelni

Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce będzie przewodniczyć Radzie Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej. W jej skład weszło siedem osób, w tym trzy spoza uczelni. Powołanie takiego organu wymaga nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej nie ukrywa, że zależało mu by w składzie rady znaleźli się  ludzi biznesu

„Przed nami są ogromne wyzwania w których liczymy na duże wsparcie przemysłu” – mówi prof. Wiesław Trąmpczyński.

Politechnika Świętokrzyska realizuje w tej chwili projekt CENWIS oraz będzie ściśle współpracować z Centralnym Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar, który powstanie w Kielcach. To kolejny krok ku nowoczesnej technologii w stolicy regionu. Naukowcy z uczelni mają dotrzeć do przedsiębiorców i razem  z nimi wdrażać nowoczesne rozwiązania.

Nowe gremium ma nie tylko otworzyć  środowisko akademickie na otoczenie biznesowe. Pozwali też spojrzeć na strategię rozwoju uczelni z innej perspektywy. W kompetencjach rady leży też wskazywanie kandydatów na rektora. Rady od lat z powodzeniem działają w najlepiej funkcjonujących uczelniach na całym świecie. W trakcie prac nad nowym ustrojem uczelni inspirowano się rozwiązaniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Skład Pierwszej Rady Uczelni:

 1. dr Andrzej Mochoń (Przewodniczący Rady) – Prezes Zarządu Targów Kielce (od 2006 roku), Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej BBC
 2. dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury,
 3. dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
 4. Konstanty Kamionka – Założyciel i prezes, a obecnie większościowy udziałowiec KH-KIPPER
 5. dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn,
 6. Leszek Walczyk – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Klastra Przedsiębiorców Branży Metalowej i Odlewniczej „METAL – CAST” oraz Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach.
 7. Mateusz Rogacki – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Do ustawowych zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni;
 • opiniowanie projektu statutu;
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
 • monitorowanie zarządzania uczelnią;
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.