Politechnika dla przemysłu

Politechnika dla przemysłu

Politechnika Świętokrzyska dołączyła do Digital Innovation Hub (DIH) i będzie wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu nowoczesnych technologii cyfrowych zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0.  Umowę partnerską podpisali Prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor PŚk i Justyna Lichosik, dyrektor KPT.

W ramach tworzonego konsorcjum uczelnia będzie organizować szkolenia, konsultacje i doradztwo technologiczne. Do tego celu zostanie wykorzystane nowoczesne zaplecze naukowe, w tym laboratoria PŚk powstałe dzięki projektowi CENWIS.

Naszym celem jest wspieranie małych i dużych firm. Przedsiębiorcom możemy zaoferować dostęp do najnowocześniejszych technologii i wsparcie naszych naukowców – mówi Prof. Zbigniew Koruba, prorektor ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem PŚk.

Liderem przedsięwzięcia jest Kielecki Park Technologiczny. Celem KPT StartUp Digital Innovation Hub jest zwiększenie dynamiki cyfrowej transformacji regionu świętokrzyskiego.

Automatyzacja procesów, robotyka, przemysłowy internet rzeczy wykorzystujący sieci czujników i inteligentnych urządzeń, algorytmy sztucznej inteligencji (AI) … Nowoczesne technologie informatyczne coraz śmielej wkraczają do sektora przemysłowego, niosąc ze sobą radykalną zmianę procesów wytwórczych. Uczelnia w ramach inicjatywy DIH będzie wspierać firmy technologicznie, co pozwoli na dopasowanie ich usług i produktów do wymagań gospodarki cyfrowej, w oparciu o posiadaną zaawansowaną infrastrukturę badawczą.

Digital Innovation Hub (DIH) jest partnerstwem, które będą pomagać przedsiębiorstwom podnieść konkurencyjność rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych. DIH-y oferować będą firmom w swoim regionie kompleksowy dostęp do najnowszej wiedzy, doświadczenia i technologii umożliwiających przetestowanie i wdrożenie innowacji cyfrowych odpowiednich dla ich produktów, procesów i modelu biznesowego. DIH-y wspomogą przedsiębiorców w dostępie do finansowania przedsięwzięć dla transformacji cyfrowej ułatwiając również kontakty pomiędzy dostawcami i użytkownikami.