Dwa nowe konkursy NCBR: Szybka ścieżka i Ścieżka dla Mazowsza

Dwa nowe konkursy NCBR: Szybka ścieżka i Ścieżka dla Mazowsza

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejne ciekawe konkursy:
1. Konkurs: 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka
Dla kogo?
 przedsiębiorstw,
 konsorcjów przedsiębiorstw,
 konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1
przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Na co?
badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace
przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania
możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej
Termin naboru wniosków
16 września – 16 grudnia 2019 r. Konkurs jest podzielony na rundy:
1) od 16 września do 31 października 2019 r.;
2) od 1 listopada do 30 listopada 2019 r.;
3) od 1 grudnia do 16 grudnia 2019 r. (do godziny 16:00).
Budżet konkursu 1 100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)
Dofinansowanie
Wartość kosztów kwalifikowalnych:
1) projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
2) pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.
Poziom dofinansowania:
od 40 do 90% dla MŚP
 Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 Projekt musi być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
1) dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
Sposób składania
wniosków wyłącznie w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 16 września 2019 r.)

Dokumentacja,  link

2. Konkurs:  Ścieżka dla Mazowsza
Dla kogo?
 przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj.
mazowieckiego),
 konsorcja przedsiębiorstw – max 3 podmioty (liderem konsorcjum może być
wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj.
mazowieckiego),
 konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych – max 3 podmioty (liderem
konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji
projektu na terenie woj. mazowieckiego).
Na co?
 badania przemysłowe
 prace rozwojowe
 prace przedwdrożeniowe
Zakres tematyczny
Nie dotyczy. Brak ograniczenia tematycznego.
Termin naboru
wniosków 23 sierpnia do 23 września 2019 r. (do godziny 16:00)
Budżet konkursu 600 000 000 PLN
Dofinansowanie
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi, w przypadku projektów realizowanych
przez:
 przedsiębiorstwa samodzielnie – 5 mln PLN;
 konsorcja – 7 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 100 mln PLN.
Poziom dofinansowania:
dla MŚP od 40 do 90%
Inne ważne informacje o konkursie
 Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
1) dla samodzielnego przedsiębiorstwa: 60% kosztów kwalifikowalnych;
2) dla przedsiębiorstwa w konsorcjum: 50% kosztów kwalifikowalnych
3) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
 Limit podwykonawstwa dla prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis
ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo: 70% kosztów kwalifikowalnych.
Sposób składania wniosków
Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od
23 sierpnia 2019 r.).
Dokumentacja, link