Pożegnanie

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp

Księdza Biskupa Seniora

Prof. Kazimierza Ryczana

Ordynariusza Diecezji Kieleckiej w latach 1993-2014,
przyjaciela Politechniki Świętokrzyskiej.

Rodzinie, Bliskim
oraz Współpracownikom i Wiernym

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Rektor, Senat
i społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej