Pożegnanie

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pana prof. dr hab. inż.
Ryszarda Sobocińskiego

                                                                                                           

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
w latach 1981-1984,
wybitnego specjalisty z zakresu procesów termodynamiczno-przepływowych
w silnikach pojazdów samochodowych oraz w urządzeniach cieplnych,

zasłużonego organizatora życia naukowego
i nauczyciela akademickiego.

 

Zachowamy  Pana Profesora we wdzięcznej pamięci.

 

Wyrazy współczucia składają

Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

i społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej