Pożegnanie

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Profesora Zbigniewa Kowala
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w latach 1984 – 1990
Dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego w latach 1981/82 – 1983/84 oraz 1990/91 – 1992/93
naszego serdecznego Kolegę i Przyjaciela
znakomitego nauczyciela akademickiego, wychowawcę pokoleń inżynierów
i młodej kadry naukowej, wybitnego naukowca, wielokrotnie odznaczonego
za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
Straciliśmy wspaniałego Człowieka o wielkim sercu i osobowości.

Zachowajmy Go w naszej życzliwej pamięci.


Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 13.05.2022 r. (piątek) o godz. 12:00 w kaplicy na Cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu,
po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.