ProgressTT – Czas podsumowań!

ProgressTT – Czas podsumowań!

Pod koniec czerwca w Ośrodku Transferu Technologii odbyło się ostatnie, dwudniowe spotkanie pracowników OTT PŚk z ekspertem ds. transferu technologii z Irlandii, dr Johnem McManusem. Było to jednocześnie podsumowanie dotychczasowej realizacji półrocznego projektu „ProgressTT” finansowanego w ramach funduszy Horyzont2020. W trakcie realizacji projektu zostało poruszonych wiele kwestii związanych z komercjalizacją wyników badań. Przeanalizowaliśmy działanie systemu transferu technologii w innych europejskich ośrodkach, wprowadziliśmy szereg udoskonalonych i nowych dokumentów, jak również usprawniliśmy procesy zbierania informacji o wynalazkach.

Na zakończenie wizyty dr John McManus spotkał się również z prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, prof. dr hab. inż. Zbigniewem Korubą oraz z prodziekanami ds. badań i kierownikami jednostek ogólnouczelnianych. W trakcie spotkania omówiono rezultaty projektu „ProgressTT”, rozmawiano o wielu inspirujących rozwiązaniach i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć związanych z transferem technologii.

Dziękujemy ekspertowi za zaangażowanie, przekazanie wszystkich cennych informacji i wspólną realizację działań!