Mistrzowie programowania

Mistrzowie programowania

Zajęcia z programowania od września w każdej szkole. Uczniowie będą poznawać tajniki kodowania już od najmłodszych lat. W Politechnice Świętokrzyskiej odbyła się konferencja dla nauczycieli, którzy będą je prowadzić. Swoimi doświadczeniami dzielili się m.in szkolni informatycy.

Programowanie kształci takie umiejętności, jak logiczne myślenie i precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; sprzyja dobrej organizacji pracy podczas rozwiązywania problemów i buduje kompetencje potrzebne do współpracy – niezbędne dzisiaj w niemal każdym zawodzie. Umiejętności nabyte podczas programowania są również przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, a także później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznyc

Zajęcia z programowanie będzie prowadzić m.in Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dodatkowym wsparciem dla chętnych nauczycieli będzie również nowy kierunek studiów podyplomowych, które od października planuje uruchomić Politechnika Świętokrzyska.