projekt OPUS

projekt OPUS

Tytuł „Badanie kruchych i ciągliwych mechanizmów zniszczenia w stopach metali

Kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

umowa nr UMO-2014/15/B/ST8/00205

Lata realizacji 2015-2018


W projekcie autorzy zamierzają badać mechanizmy zniszczenia kruchego (łupliwego) oraz zniszczenia ciągliwego poprzez mechanizm ewolucji pustek. Analiza mechanizmów zniszczenia ma posłużyć do budowy lokalnych i globalnych kryteriów zniszczenia bądź, co najmniej, uwiarygodnienia wprowadzonego wcześniej przez autorów kryterium pękania kruchego. Większość istniejących kryteriów zniszczenia oparta jest o parametry fenomenologiczne wynikające z analiz opartych o narzędzia mechaniki ciał odkształcalnych. W przypadku pękania przy obecności szczelin wszystkie istniejące kryteria pękania prowadzą zwykle do bardzo konserwatywnych rezultatów z tej racji, że parametry charakteryzujące odporność na pękanie silnie zależą od kształtu i rozmiarów próbek czy też elementów konstrukcyjnych. Gdy element konstrukcyjny nie odpowiada wymiarowo i sposobem obciążenia odpowiednim normom to jego odporność na pękanie może być nawet dwu czy trzykrotnie większa, niż ta zmierzona wg norm. Kryteria pękania prowadzą zatem do bezpiecznych rezultatów, ale nie prowadzą do ekonomicznie uzasadnionych kosztów. Panuje dość powszechne przekonanie, że dopiero analiza procesów pękania na poziomie mikroskali może doprowadzić do kryteriów pękania, w których występujące parametry będzie można uznać za stałe materiałowe.

Sprawozdanie merytoryczne