Projekty z NCBR dla Młodych Naukowców

Projekty z NCBR dla Młodych Naukowców

Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej realizują dwa projekty z programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – Konkurs Młodych Naukowców” z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


  1. Projekt pt.” Innowacyjny układ wykonawczy sterowania kierunkiem wektora ciągu silnika rakietowego” zgodnie z umową nr DOB-2P/03/04/2018 z dnia 16.07.2018 zakończy się w 2021r.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Łukasz Nocoń z Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie demonstratora układu wykonawczego sterowania pociskiem rakietowym. Planowany do wykonania układ wykonawczy sterowania będzie wpływał na zmianę kierunku wektora ciągu silnika rakietowego.

Generowane w taki sposób dodatkowe siły sterujące wpłyną na poprawę manewrowości pocisku rakietowego. W oparciu o istniejące rozwiązania takie jak technologie kształtu dyszy, materiały czy mieszanki paliwa zostaną zaproponowane rozwiązania techniczne kierowania strumieniem gazów wylotowych. Wstępne symulacje numeryczne zostały już przeprowadzone, a ich wyniki zostaną poddane dalszej analizie w projekcie.

Wartość dofinansowania na realizację projektu to ok. 1 734 600 zł.


  1. W Konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z Warszawy – Lidera projektu, Politechnika Świętokrzyska zrealizuje w latach 2018-2021 projekt pt.” Układ przetwarzania i rozpoznawania obrazów terenu w czasie rzeczywisty do systemów rozpoznawania i samonaprowadzania”, zgodnie z umową nr DOB-2P/03/06/2018 z dnia 16.07.2018 r.

Kierownikiem zespołu badawczego projektu z PŚk jest dr inż. Marzena Mięsikowska z Katedry Technik Komputerowych
i Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Celem projektu jest opracowanie algorytmów, układów przetwarzania sygnałów i oprogramowania interpretacji danych o naturalnym otoczeniu obiektu latającego (w szczególności obrazów terenu), zapewniających w pełni autonomiczny lot obiektu po określonej trasie lub samonaprowadzanie na odległy punkt docelowy.

Wartość dofinansowania dla PŚk na realizację projektu wyniesie ok. 552 264 zł

Wartość całego projektu to ponad 2 mln zł.