Wdrożenie i realizacja praktycznych programów kształcenia dla studentów studiów stacjonarnych PŚk
Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych PŚk
Wysokiej jakości program stażowy dla studentów studiów stacjonarnych
Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej
Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią
Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych – utworzenie portalu edukacyjnego
Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Świętokrzyskiej
Wdrożenie działań zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów uczelni – laboratorium